Syftet med eld & räddningstjänst

March 13

Syftet med eld & räddningstjänst

Brand- och räddningstjänst har ett stort ansvar för att hålla medborgarna säkra samtidigt hjälpa dem i nöd. Brand- och räddningstjänst har många syften i dess gemenskap och utanför.

Brandbekämpning

Brand- och räddningstjänst är skyldig att kontrollera och släcka bränder i bostäder och företag. Andra typer av brand de kan släcka är bilen bränder, lada bränder och fältet bränder.

Första hjälpen

Brand- och räddningstjänsten erbjuder första hjälpen till skadade medborgare eller de som lider hälsokriser.

Rescue

När människor behöver räddas från översvämningar vatten, bränder, naturkatastrofer eller bilar så skadad för att få av, kommer brand- och räddningstjänst gratis som är instängd.

Främja säkerheten

Ett annat jobb för brand och räddningstjänst är att främja säkerheten. Undervisande gemenskapen hur man förebygger bränder, hur du ska reagera i en nödsituation och hur man kan minimera risken är ett annat syfte med brand- och räddningstjänst.

Hålla till kod

Förra syftet med brand- och räddningstjänst är att se till att byggnaderna är upp till elden kod. Byggnaden kan vara ett företag eller en bostad. Brand- och räddningstjänst ser ut för allt från arbetande rökdetektorer till hur elektriska ledningar är placerade.


© 2019 Econlibrary.com | Contact us: webmaster# econlibrary.com