Hur överförs fågelinfluensan?

05/23/2010 by admin

Hur överförs fågelinfluensan?

Fågelinfluensan, eller aviär influensa är en smittsam sjukdom som drabbar fåglar och ibland svin. Sjukdomen stannar normalt inom dessa arter, men ibland det korsar över och infekterar människor.

Historia

En fågelinfluensapandemi som var fortfarande kvardröjande 2010 startade 2003 som en smittsam sjukdom sprids från vilda till tamfåglar. Forskare teoretiserade ursprungligen att flyttfåglar bar en mild form av viruset till fjäderfäföretag, där det muterat till en mer aggressiv och dödlig form av sjukdomen. Men de misstänkte senare att flyttfåglar och överförs viruset i sin mest dödliga formen.

Effekter

Fågelinfluensaviruset ändras dess genetiska struktur genom att kombinera med människors och djurs versioner av influensavirus så att det kunde passera från fåglar till människor. Från och med 2010 smittar fågelinfluensan människor som har varit i kontakt med smittade fåglar eller som har varit i en virus-förorenat miljö. Sjukdomen överförs också genom mellanliggande värdar som grisar, enligt Centers for Disease Control and Prevention.

Teorier/spekulation

Fågelinfluensan är en aggressiv sjukdom som orsakar viral lunginflammation och orgel misslyckande. Det smittar ofta friska unga vuxna och barn. Globala hälsoorganisationer är oroade över möjligheten att fågelinfluensan kan mutera till en mer smittsam form som sprids från person till person, vilket skulle resultera i en världsomspännande pandemi.

Articles Liés