Patologi av Alzheimers sjukdom

05/07/2011 by admin

Alzheimers sjukdom har inte ett botemedel, och dess exakta orsaken är okänd, forskare har funnit ledtrådar, men som kan hjälpa dem att hitta ett botemedel i framtiden. Sjukdomens patologi kan belysa detta medicinska mysterium.

Ärftlighet

Ärftlighet utgör endast 5 till 10 procent av Alzheimers fall, enligt Internet patologi laboratorium. Ärftliga fall tenderar att påverka patienter i deras 30-talet eller 40-talet, medan de flesta fall av sjukdomen inte strike förrän senare i livet.

Genetik för tidig debut

Ungefär hälften av tidigt debuterande Alzheimers fall är kopplade till en mutation på kromosom 14, enligt patologi laboratorium. Genetiska mutationer i tidig debut patienter har också hittats på kromosomerna 1, 12, 19 och 21.

Genetik för sen debut

En genetisk locus på kromosom 19 som skapar en kolesterol transportör har hittats i 40 procent av Alzheimers fall som började efter 60 års ålder. En locus på kromosom 12 som skapar en liknande kemisk har hittats i 30 procent av sådana fall.

Obduktion

Hjärnan kan kontrolleras för Alzheimers sjukdoms karakteristiska cerebral atrofi under obduktionen.

Senare skeden

Alzheimers sjukdom leder till en förlust av högre hjärnfunktioner över 5 till 7 år, enligt patologi laboratorium.

Articles Liés