MRSA Superbug symtom

05/24/2010 by admin

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus eller MRSA, kallas inte superbug för ingenting. Denna potentiellt dödlig stam av bakterier orsakar extrem irritation och blir allt svårare att behandla.

Bakterierna

Staphylococcus aureus är en bakterie som normalt finns på vår hud, där det är effektivt ofarliga. Det kan dock orsaka infektion om bakterierna anger ett öppet sår.

Varför "Ner"?

Som namnet antyder, är MRSA en stam av Staphylococcus aureus som är resistent mot behandling med antibiotika. En form av infektionen, gemenskapen-associerade MRSA, överförs lätt delade athletic utrustning och i trånga levnadsvillkor (till exempel en college studentrummet).

Symtom

MRSA-infektioner kännetecknas främst av smärtsamma, irriterande röda knölar och utslag. Men om bakterierna in i blodomloppet, kan infektionen spridas till och skada vitala organ. I extrema fall, kan MRSA-infektioner vara dödlig.

Behandling

Om infektionen är lokaliserad till några sår på huden, kan bakterier tömmas från kroppen utan användning av starka mediciner. Men kräver MRSA som har spridit sig i hela kroppen läkemedelsbehandling. Vancomycin används för att bekämpa bakterier, men vissa stammar är nu resistenta mot detta antibiotikum.

Förebyggande

Det bästa sättet att hålla från att få en infektion är god hygien, inklusive korrekt handtvätt. Gemenskapen som helhet kan bromsa utvecklingen av MRSA med antibiotika ansvarsfullt och sparsamt.

Articles Liés