Skillnaden mellan förskott direktiv & Polst

June 11

POLST står för läkare order för livsuppehållande behandling. Det är vanligen kallad POLST paradigm eftersom stater som tillåter användning av POLST konsolidera flera program till en. Ett förskott direktiv, ibland refererad till som en levande vilja, är ett juridiskt dokument som tillåter patienterna att utse en hälso-och företrädare som kommer att agera i en patients bästa intresse när patienten inte längre kan fatta beslut på egen hand. Avancerade direktiv godkänns nationellt; men använder inte alla stater POLST.

POLST

POLST är Paradigm ett verktyg som allvarligt sjuka patienter kan använda för att kommunicera sina beslut om vilken typ av livsuppehållande behandling de önskar. Patienternas direktiven dokumenteras i ett ljust färgade formulär och placeras i deras medicinsk journal när det är undertecknat av medicinsk personal som kommer att hedra deras önskemål.

Avancerade direktiven

Ett avancerat direktiv är en levande vilja att privatpersoner använder att utse hälso-och representanter som accepterar att hedra deras önskemål. Detta dokument används också att ge instruktioner för vårdgivare att följa i händelse av att patienter kan inte längre styra sin egen vård.

Jämförelse

Avancerade direktivet är ett dokument som innehåller patienter uttryckt önskan, men det har inte samma myndighet som en POLST eftersom det inte är signerad av en läkare. POLST dokumentet är en läkares ordning som vårdpersonal måste följa. Det rekommenderas att patienter har båda dokumenten.


© 2019 Econlibrary.com | Contact us: webmaster# econlibrary.com